Ako vypracovať cvičenie alebo test

V prípade, že sa nachádzate na tejto stránke prvý krát a chcete sa pri vypĺňaní cvičenia alebo testu vyhnúť stresu z usporiadania jednotlivých prvkov a častí, ponúkame Vám možnosť príkladového testu s vysvetleniami. Táto sekcia by Vám mala pomôcť pochopiť prostredie, v ktorom sa budete pohybovať. Všímajte si preto všetky časti a možnosti, ktoré by Vás mali informovať alebo pomôcť pri vypĺňaní jednotlivých otázok.

 

Prvou informáciou po vstupe do cvičenia alebo testu sú jeho propozície a podmienky vypracovania.

 

Ďalším krokom je samotné spustenie (vygenerovanie) cvičenia alebo testu. Po spustení testu sa v hornej časti stránky nachádza informačná lišta. Jej cieľom je informovať v akom cvičení alebo teste sa nachádzate, informovať o osobe, ktorá môže vypĺňať cvičenie alebo test. Ďalšími prvkami informačnej lišty sú časomiera, informácia o počte vyplnených otázok a informácia o počte označených otázok. Samotné znenie otázky spolu s možnosťou odpovede je vždy dominantnou časťou zobrazenej stránky. Možnosť pohybu medzi otázkami je zabezpečená buď prostredníctvom výberového menu alebo pohybom prostredníctvom tlačítok Predchádzajúca/Ďalšia v pravom dolnom rohu. Cvičenie alebo test môžete v ktorejkoľvek fáze ich vypĺňania ukončiť tlačidlom v ľavej dolnej časti, čím sa presuniete do sekcie odoslania a ukončenia.

 

V sekcii odoslania a ukončenia sa ešte stále môžete vrátiť späť k vypĺňaniu cvičenia alebo testu. Preto posledným krokom, ktorým nenávratne ukončíte svoju prácu je tlačidlo Odoslanie a ukončenie celého cvičenia alebo testu.

 

Prejdite si preto pozorne vizuálneho pomocníka ako vyplniť cvičenie alebo test, aby Vás jeho skladba a prostredie neprekvapili.

 

Pomocník ako vyplniť cvičenie alebo test